Ortholms hjälper Er att ordna borgerliga begravningar på ett värdigt och seriöst sätt. Vi har lång erfarenhet att ordna borgerliga begravningar.

Officiant är Jan-Inge Svensson

Om man lämnat Svenska Kyrkan får man inte ha begravningsakten i kyrkan, man får ej präst och kantor att tjänstgöra. Däremot betalar man begravningsavgift till kyrkan för att få vila på kyrkogården, även kremationsavgift ingår.

En borgerlig begravning kan man ha i ett kapell, hemma i trädgården, vid stranden eller en plats som betytt mycket för den avlidne. Akten utformas enligt den avlidnes och anhörigas önskan med ett personligt tal och musik då ofta på cd. Man lägger tre rosor på kistan istället för jord. Askan kan spridas i havet eller gravsättas på kyrkogården.