Inför begravningen

Ofta har man mycket funderingar inför besöket på begravningsbyrån. Det man i huvudsak skall tänka på är den avlidnes önskemål. Om den avlidne har haft egna önskemål angående sin begravning, skrivna eller oskrivna, skall man så långt det är möjligt ta hänsyn till dessa. Här nedan kommer en lista som vi kommer att gå igenom på begravningsbyrån, inför en begravning.

 • Den avlidnes namn, person nr, adress och dödsdatum.
 • Närmast anhörig, kontaktuppgifter.
 • Klockringning och Tacksägelse.
 • Kremation eller jordbegravning.
 • Finns det redan en grav eller vill ha en ny grav.
 • Andra alternativ är minneslund, askgravlund, strös i havet.
 • Begravningsdag.
 • Var skall begravningen äga rum.
 • Är den avlidne med i Svenska Kyrkan.
 • Kyrklig eller borgerlig begravning.
 • Solosång eller extra musik vid begravningen.
 • Blommor-kistdekoration eller bårtäcke.
 • Dödsannons.
 • Minnesstund
 • Val av kista och urna.
 • Information om bouppteckning.