Textförslag till dödsannons

Förslag på text innan namn:

Vår älskade

Vår käre

Vårt allt

Mitt allt

Vår innerligt älskade

Min älskade Make eller Maka

Min älskade Livskamrat

Vår käre Far eller Pappa, Svärfar

Morfar, Farfar, Gammelmorfar och Gammelfarfar

Vår kära Mor eller Mamma, Svärmor

Farmor, Mormor, Gammelfarmor och Gammelmormor

Älskad Maka, Svärmor, Mormor och Farmor

Älskad Make, Svärfar, Morfar och Farfar

Mitt allt, Min älskade livskamrat

För alltid älskad

 

Förslag på text efter namn:

Har i dag lämnat oss efter ett liv fyllt av kärlek och omtanke om oss alla

Finns inte mer men kommer alltid att vara i våra hjärtan

Har omgiven av de sina nära och kära lämnat jordelivet

Har efter ett långt liv slutat sina dagar

Har stilla insomnat i sitt hem omgiven av sina nära och kära

Har lämnat oss med ljusa och vackra minnen

Har idag stilla somnat in efter ett rikt liv

Har idag hastigt och oförklarligt ryckts bort ifrån oss i oändlig sorg och saknad

Har efter kort tids sjukdom lämnat oss i sorg och saknad

Ditt ljusa vackra minne skall alltid leva kvar bland oss

Har efter ett långt och innehållsrikt liv stilla somnat in, saknad och innerligt älskad

Har slutat sina dagar på jorden, genom sorgen lyser många ljusa minnen

Har lämnat oss. Din kärlek och omtanke om oss alla kommer alltid att leva kvar

Har lämnat oss för evigt, men finns i våra hjärtan

Somnade tryggt och stilla in i sitt hem

Lämnade plötsligt ett stort tomrum i våra hjärtan

har stilla somnat in, saknad och aldrig glömd

Har hastigt och oväntat ryckts ifrån oss efter en kort tids sjukdom. Vi har med oss ljusa och vackra minnen och en stor saknad

Omtänksam, levnadsglad och oändligt älskad har lämnat oss i stor och saknad

Har idag omsluten av sina närmaste stilla somnat in

Har efter ett långt och rikt liv stilla somnat in. Älskad och saknad av oss alla

Finns inte längre ibland oss, saknaden kan inte sägas i ord