Kista massiv ek 14900:-
Kistläggning med egna kläder 1150:-
Kistdekoration 2500:-
Bisättningstransport inom orten 2480:-
Blomsterförteckning med foto 395:-
Representant vid begravning 2490:-
Begravningsbyråns arbetskostnad 5900:-
Summa 29815:-

Tillkommer för dödsannonser, tackannonser, förtäring, programblad, transport från äldreboende eller egen bostad till lasarettet. Se priser i menyn.

Bild på kistan som ingår i begravning Kontur.

Se vårt övriga sortiment av kistor, urnor och blommor i menyn inför begravningen.

Byråns arbetskostnad

– Mottagning av uppdraget
– Kontakt med vårdinrättning
– Kontakt och beställning av begravning
– Beställning av erforderliga handlingar
– Hjälp med utformning av döds och tackannonser
– Beställning av blommor
– Kontakt med förtäringsställe
– Anmälan till minnesstund
– Hjälp med utformning av programkort
– Beställning av musik och solosånger
– Administration