ANN-MARGRETH KARLSSON
Begravningsakt har förrättats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Ann-Margreth Karlsson, Asarum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Jan Wallin spelade Für Elise
av L. van Beethoven och psalm 197 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal varpå
officianten förrättade altartjänst med bön och psalm 248 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångna och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Pavane av W. Byrd
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
i Minneslunden, Asarums kyrkogård

STIG BERGMAN
Begravningsakt har förrätats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Stig Bergman, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Jan Wallin spelade
Air av J.S Bach och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister David Sundström Myhrborg som höll
griftetal och psalm 201:1-3 sjöngs varpå officianten förrättade
bön och psalm 297 sjöngs.
Under det att musikdirektören spelade Så skimrande var aldrig havet av E.Taube
tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den bortgångne
och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Asarums kyrkogård

SIGVARD ”GIGGE” ANDERSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn, då stoftet
efter Sigvard ”Gigge” Andersson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Air av J.S Bach och
psalm 249 sjöngs.
Officiant var pastorsadjunkt Anders Myhrberg som höll griftetal och
Lars Johan Svensson spelade trumpetsolo What a wonderful world
varpå överlåtelsen ägde rum och officianten förrättade bibelläsning
med bön.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och Raise me up spelades på trumpet varpå officianten
lyste frid över vilorummet och psalm 199 sjöngs
Som avslutningsmusik spelade kantorn My way
Stoftet kommer att under eldbegängelse och urnan kommer senare
att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

LEIF NERGÅRD PEDERSEN
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn, då stoftet
efter Leif Nergård Pedersen, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Mari Sundås spelade Amazing
grace och psalm 198 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal och psalm
289 sjöngs varpå officianten förrättade altartjänst med bön och
psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångne och officianten läste en bön och lyste frid över
vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas i kolumbariet, Hvilans kyrkogård, Karlshamn

LARS-RUNE JOHANSSON
Begravningsakt har förrättats i Mörrums kyrka, då stoftet efter
Lars-Rune Johansson, Mörrum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Nina Silander spelade Adagio g-moll av Albinoni
och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Jennie Chapman som höll griftetal och psalm 198:1-2
sjöngs varpå officianten förrättade altartjänst med bön och psalm 730 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade kantorn Håll mitt hjärta.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas i
Minneslunden, Mörrums kyrkogård

PER OLOF ANDERSSON
Borgerlig begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Per Olof Andersson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med Romans ur Pastoralsvit av L-E Larsson
Borgerlig förrättare var Begravningsentreprenör Jan-Inge Svensson som
höll ett personligt tal över Per Olofs liv varpå Brusa högre lilla å
av Björn J:son Lindh spelades. Förrättaren vigde den bortgångne till den sista
vilan genom att lägga tre röda rosor på kistan. När de närmast anhöriga och
vännerna tog ett sista farväl spelades Time to say goodbye av F.Satori.
Förrättaren läste en dikt och framförde de anhörigas tack för allt deltagande
och alla vackra blommor samt gåvor till fonder. Akten avslutades med
En stund på jorden av Laleh.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan kommer urnan att
gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn