CHRISTER JANÉRUS
Begravningsakt har förrättats i Carl Gustafs kyrka, Karlshamn, då stoftet efter
Christer Janérus, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Ulrika Klüft spelade Air av J.S Bach och
psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Marike Nordström som höll griftetal med
överlåtelsen samt framförde valda bibelord och Vår fader lästes gemensamt.
Sedan sjöng Jens U. Nilsson solosång En stund på jorden.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och Jens U. Nilsson framförde solosång Tusen bitar av B. Afzelius
Sedan lyste officianten frid över vilorummet samt välsignelsen och
psalm 297 sjöngs gemensamt. Som avslutningsmusik spelade kantorn
Time to say goodbye.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas på
Hvilans kyrkogård, Karlshamn.

BIRGITTA WENDEL
Begravningsakt har förrättats i Elleholms kyrka då stoftet efter
Birgitta Wendel, Mörrum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Marco Bonacci spelade Tröstevisa av B. Andersson
varpå Jens U. Nilsson sjöng solosång You are always on my mind och psalm 297 sjöngs.
Officiant var kyrkoherde em. Göran Mellander som höll griftetal med överlåtelsen
och valda bibelord lästes och psalm 248 sjöngs gemensamt
Officianten förrättade begravningsbön med Fader vår och psalm 199 sjöngs
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den bortgångna
och officianten lyste frid över vilorummet
Sedan sjöng Jens U. Nilsson solosång Strövtåg i hembygden
Som avslutningsmusik spelade organisten Time to say goodbye
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas på Mörrums kyrkogård

MILDRED JOHANSSON
Begravningsakt har förrättats i Asarums kyrka, då stoftet efter Mildred Johansson, Asarum
vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Jan Wallin spelade För kärlekens skull av T. Gärdestad
varpå Lars Alvelöv sjöng Håll mitt hjärta av P.Hallström/B. Skifs och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister David Myhrborg-Sundström som höll griftetal samt överlåtelsen
och läste därpå valda bibelord. Sedan spelade Synnöve Brorsson-Olsson Av längtan till Dej
av J.Krantz/Å.Jinder på dragspel. Officianten förrättade begravningsbön och Vår Fader lästes
gemensamt och psalm 297 sjöngs
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den bortgångna och
officianten läste välsignelsen och lyste frid över vilorummet
Sedan spelade André Brorsson pianosolo Comptine d ́un amtre été av Yann Tiersen
Som avslutningsmusik spelade organisten Stilla ro och nära av Åsa Jinder.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas på Asarums kyrkogård

JENS CARL
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn då stoftet efter
Jens Carl, Malmö, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Mari Sundås spelade Air av J.S Bach och
psalm 249 sjöngs gemensamt
Officiant var komminister Rebecka Bergman som höll griftetal med överlåtelsen
samt läste valda bibelord och psalm 768 sjöngs. Officianten förrättade
begravningsmässan och Vår Fader lästes och psalm 256 sjöngs gemensamt.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och Visions of Johanna med Bob Dylan spelades på cd
Officianten framförde välsignelsen och lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelades Some die young med Laleh på cd.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

HANNA INGEGÄRD NILSSON
Begravningsakt har förrättats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Hanna Ingegärd Nilsson, Asarum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Jan Wallin spelade Så skimrande
var aldrig havet av E. Taube och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal med
överlåtelsen samt läste valda bibelord och psalm 190 sjöngs gemensamt
Officianten förrättade begravningsbön med Fader vår och
297 sjöngs gemensamt
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångna, vilket gjordes under det att Där rosor aldrig dör
spelades på piano och officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade organisten Strövtåg i hembygden
av G. Fröding. Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och
sedan gravsättas på Asarums kyrkogård

INGRID FALK
Begravningakt har förrättats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Ingrid Falk, Asarum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Lina Skoog spelade Sjösala vals av E. Taube
och psalm 200:7-8 sjöngs.
Officiant var kyrkoherde em. Anders Blixt som höll griftetal med
överlåtelsen och valda bibelord och psalm 300:1-3 sjöngs sedan
förrättade officianten begravningsbön och Vår fader lästes gemensamt
och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångna och officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelades Unchained melody med Elvis Presley
på CD. Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
på Asarums kyrkogård

GÖRAN JOHANSSON
Begravningsakt har förrättats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Göran Johansson, Asarum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Noora Karhuluoma spelade
Tröstevisa av B. Andersson varpå Håkan Windahl sjöng solosång
Sommarkort av C. Vreeswijk.
Officiant var kyrkoherde em. Anders Blixt som förrättade griftetal med
överlåtelsen och valda bibelord lästes, sedan sjöngs psalm 249
gemensamt. Officianten framförde begravningsbön och vår Fader lästes
gemensamt och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne. Sedan sjöng Håkan Windahl solosång Kärleken är och
officianten lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade organisten Som en bro över mörka vatten.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
på Asarums kyrkogård

ELSA ANDERSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn, då stoftet
efter Elsa Andersson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Ulrika Klüft spelade Jag har hört om
en stad av L.Lithell och psalm 251:1-2 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal med överlåtelsen
och valda bibelord lästes och begravningsbön med Fader vår lästes
Sedan sjöngs psalm 190 gemensamt.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångna och officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas i
Minneslunden, Hvilans kyrkogård, Karlshamn

ANITA AUGUSTINSSON
Begravningsakt har förrättats i Hällaryds kyrka, då stoftet
efter Anita Augustinsson, Hällaryd, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Mari Sundås spelade Air av J.S Bach
och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Magnus Elmblad som höll griftetal varpå
Jag har hört om en stad med Hans Martin spelades på cd och
officianten förrättade överlåtelsen samt läste valda bibelord och
psalm 190 sjöngs. Sedan framförde officianten begravningsbön och
Vår Fader lästes gemensamt och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångna och officianten lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade organisten Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Hällaryds kyrkogård

BRITT-LIS TORVALDSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Britt-Lis Torvaldsson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Tröst av Mendelsohn
och psalm 248 sjöngs.
Officiant var komminister Marike Nordström som höll griftetal med
överlåtelsen och Fader vår lästes gemensamt.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångna och kantorn sjöng solosång Som en bro över mörka vatten
och officianten läste en bön samt lyste frid över vilorummet och
psalm 251 sjöngs.
Som avslutningsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer senare
att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn.

KERSTIN HÅKANSSON
Begravningsakt har förrättats i Åryds kyrka, då stoftet efter
Kerstin Håkansson, Åryd, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Mari Sundås spelade Tröstevisa
av B. Andersson varpå Jens U. Nilsson sjöng solosång Öppna landskap
av U. Lundell och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal med överlåtelsen
samt läste valda bibelord och psalm 190 sjöngs. Sedan förrättade officianten
begravningsbön och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångna och officianten lyste frid över vilorummet. Sedan sjöng
Jens U. Nilsson Sommarkort av C. Vreeswijk.
Som avslutningsmusik spelade organisten Amazing grace
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Åryds kyrkogård

STIG BOHLIN
Begravningsakt har förrättats i Elleholms kyrka, då stoftet efter
Stig Bohlin, Asarum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Nina Silander spelade Gammal
fäbodpsalm av O. Lindberg varpå Får jag lämna några blommor
med Roland Cedermark spelades på cd och psalm 201:3-5 sjöngs.
Officiant var komminister Göran Hervén som höll griftetal med
överlåtelsen och valda bibelord lästes och psalm 235 sjöngs
varpå officianten förrättade altartjänst och Fader vår lästes
gemensamt och psalm 190 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångne och En sång en gång för länge sedan spelades
på cd med Jan Malmsjö varpå officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Elleholms kyrkogård

VIVI SVENSSON
Begravningsakt har förrättats i Mörrums kyrka, då stoftet efter
Vivi Svensson, Mörrum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantorn spelade stilla orgelmusik varpå man
sjöng Jag har hört om en stad av L.Lithell gemensamt.
Officiant var komminister Göran Hervén som höll griftetal med
överlåtelsen och valda bibelord. Sedan sjöng man Där rosor aldrig
dör av L.Gosztonyi gemensamt varpå officianten förrättade
altartjänst och Vår Fader lästes och psalm 231 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångna och officianten läste en bön och lyste frid över
vilorummet.
Som avslutningsmusik spelades Time to say goodbye på cd
Stoftet kommet att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Mörrums kyrkogård

STIG CARLSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Stig Carlsson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Som en bro över
mörka vatten och psalm 304 sjöngs.
Officiant var komminister Magnus Elmblad som höll griftetal och
Fångarnas kör ur Nebukadnessar spelades på cd varpå officianten
förrättade överlåtelsen samt läste valda bibelord och psalm 256 sjöngs.
därefter förrättade officianten begravningsbönen med Vår Fader
och psalm 235 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångne. Kantorn sjöng solosång Time to say goodbye
och officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B.Andersson
Stoftet kommer att under eldbegängelse och urnan kommer senare
att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

ASTRID STENFELT
Begravningsakt har förrättats i Hällaryds kyrka, då stoftet efter
Astrid Stenfelt, Hällaryd, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Andante av
A.Hesse och psalm 190 sjöngs.
Officiant var komminister Marike Nordström som höll griftetal med
överlåtelsen och psalm 11 sjöngs varpå officianten förrättade
altartjänst med bön och Fader vår lästes gemensamt
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångna och kantorn sjöng solosång Blott en dag av
L.Lithell.
Officianten lyste frid över vilorummet och psalm 248 sjöngs.
Som avslutningsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Hällaryds kyrkogård

FRANZ GRÄTSCH
Borgerlig begravningakt med urna har ägt rum i Hvilans kapell Karlshamn
då stoftet efter Franz Grätsch, Karlshamn vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att American Patrol av Glenn Miller spelades.
Borgerlig förrättade var Begravningsentreprenör Jan-Inge Svensson
som höll ett personligt tal över Franz liv, därefter vigdes den bortgångne till
den sista vilan genom att tre rosor lades på kistan och en dikt lästes, därefter
spelades Wild Cat Blues med Henning Munk och Plumperne. De sörjande tog
ett sista farväl av den bortgångne och en dikt lästes. Som avslutningsmusik
spelades Stardust med Glenn Miller.
Stoftet att senare att gravsättas i Minneslunden på Hvilans kyrkogård,
Karlshamn

LARS JOHANSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Lars Johansson, Asarum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Så skimrande var
aldrig havet av E. Taube och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Magnus Elmblad som höll griftetal och
Håkan Windahl sjöng solosång Stad i Ljus varpå officianten förrättade
överlåtelsen med valda bibelord och psalm 798 sjöngs varpå officianten
förrättade begravningsbön och Vår Fader lästes gemensamt och
psalm 231 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångne. Vidare sjöng solisten Time to say goodbye (svensk version)
och officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

IRMA NILSSON
Begravningsakt har förrättats i S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg, då stoftet
efter Irma Nilsson, Sölvesborg, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Cecilia Lind spelade Där björkarna
susar – folkmelodi varpå barnbarnet Frida Jörnkrans sjöng solosång
Där rosor aldrig dör – trad.melodi ackompanjerad av Maria Duvald
och psalm 249 sjöngs.
Officiant var kyrkoherde Marie Carlsson som höll griftetal med överlåtelsen
samt läste valda bibelord och psalm 200:4-5 sjöngs.
Sedan förrättade officianten altartjänst med bön och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångna och solisten sjöng solosång En stund på jorden av Laleh.
Officianten lyste frid över vilorummet samt förrättade bön och välsignelsen
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer senare
att gravsättas på Sölvesborgs kyrkogård

THOR LARSSON
Begravningsakt har förrättats i Carl Gustafs kyrka, Karlshamn
då stoftet efter Thor Larsson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Anna-Maria Berg spelade Så skimrande
var aldrig havet av E. Taube och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Magnus Elmblad som höll griftetal och Linnéa
med Sven-Bertil Taube spelades varpå officianten förrättade överlåtelsen
med valda bibelord och psalm 198 sjöngs.
Sedan läste officianten begravningsbön med Vår Fader och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och Livet är till för att levas med Lasse Stefanz spelades
Officianten lyste frid över vilorummet samt slutbönen med välsignelsen
Som avslutningsmusik spelade organisten Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer senare
att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

INGA-BRITT KUNKEL
Borgerlig begravningsakt har ägt rum i Hvilans kapell Karlshamn
då stoftet efter Inga-Britt Kunkel, Karlshamn vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att barnbarnet Veronica sjöng Det vackraste.
Borgerlig förrättade var Begravningsentreprenör Jan-Inge Svensson
som höll ett personligt tal över Inga-Britts liv och Tusen bitar spelades.
Därefter vigdes den bortgångna till den sista vilan genom att tre rosor lades
på kistan och en dikt lästes. De närmast sörjande tog ett sista farväl av den
bortgångna.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och kommer senare att
gravsättas i minneslunden på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

NILS SVENSSON
Begravningsakt har förrättats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Nils Svensson, Jepps-Hoka, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Noora Karhuluoma spelade
Amazing grace – trad. mel. och psalm 271 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som förrättade griftetal med
överlåtelsen med valda bibelord och psalm 235 sjöngs.
Sedan förrättade officianten altartjänst med Fader vår och
välsignelsen och psalm 249 sjöngs.
När kistan bars ut ur kyrkan spelade organisten Jag har hört om
en stad av L.Lithell
Efter gravsättningen tog de närmast anhöriga och vännerna ett
sista farväl av den bortgångne och officianten läste en bön och
lyste frid över vilorummet.

TOMMY NILSSON
Begravningsakt har förrättats i Mörrums kyrka, då stoftet efter
Tommy Nilsson, Ruan, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Marco Bonacci spelade Air av J.S Bach
och psalm 249 sjöngs.
Officiant var kyrkoherde Fredrik Sigurdsson som höll griftetal med
överlåtelsen samt valda bibelord och psalm 201 sjöngs varpå officianten
förrättade begravningsmässan med Fader vår och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångne och officianten lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade organisten Amazing grace.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
i Minneslunden, Mjällby kyrkogård

HILBERT KARLSSON
Begravningsakt har förrättats i Hällaryds kyrka, då stoftet efter
Hilbert Karlsson, Olofström, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Tröstevisa
av B. Andersson varpå hon sjöng solosång Himlen är oskyldigt blå
av T.Gärdestad och psalm 249 sjöngs.
Officiant var kyrkoherde Henrik Lindén som höll griftetal med
överlåtelsen. Sedan sjöng kantorn solosång Jag har hört om en stad
av L.lithell och teol.studerande Anneli Svensson läste valda bibelord.
Gemensamt sjöngs psalm 190 varpå officianten förrättade begravningsmässan
och Fader vår lästes gemensamt. Kantorn sjöng solosång Där rosor aldrig
dör av L.Gosztonyi och psalm 297 sjöngs
När kistan bars ut ur kyrkan spelade kantorn Nocturne av E. Taube
Efter gravsättningen tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista
farväl av den bortgångne och officianten lyste frid över vilorummet

TORBJÖRN NILSSON
Begravningsakt har förrättats i Hällaryds kyrka, då stoftet efter
Torbjörn Nilsson, Åryd, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Mari Sundås spelade Jag skall
gå genom tysta skyar av G. Johansson och psalm 249 sjöngs
Officiant var kyrkoherde Henrik Lindén som höll griftetal med valda
bibelord och Jag och min far med Magnus Uggla spelades
Officianten förrättade altartjänst med begravningsmässan och
Fader vår lästes gemensamt och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångne och Tiggaren från Luossa med Hooternanny Singers
spelades. Officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
i Minneslunden, Hällaryds kyrkogård

RUTH BERGSTRAND
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Ruth Bergstrand, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Mari Sundås spelade
Amazing grace – trad.mel varpå Jens U. Nilsson sjöng solosång
Strövtåg i hembygden av G. Fröding och psalm 199:1-3 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal
samt överlåtelsen med valda bibelord och psalm 249 sjöngs.
Därefter förrättade officianten altartjänst med bön och
psalm 190 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångna och officianten lyste frid över vilorummet
samt välsignelsen och Jens U. Nilsson sjöng solosång
Där rosor aldrig dör av L. Gosztonyi
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Tröstevisa
av B. Andersson.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

KENNETH JOHANSSON
Borgerlig begravningsakt har ägt rum i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Kenneth Johansson, Karlshamn vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med Där rosor aldrig dör med Viveka Seldahl.
Förrättare av Begravningsentreprenör Jan-Inge Svensson som höll
ett personligt tal över Kenneths liv och den bortgångne vigdes till den
sista vilan genom att tre rosor lades på kistan och dikt lästes. De anhöriga
och vännerna tog ett sista farväl av den bortgångne. Jan-Inge Svensson
framförde de anhörigas tack för allt deltagande samt för blommor och gåvor.
Som avslutningsmusik spelades You want love (Maria, Maria) med
Mixed Emotions.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och kommer senare att
gravsättas i Minneslunden på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

ULF MATTSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn, då stoftet
efter Ulf Mattsson, Svängsta, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Fix you och
psalm 200 sjöngs.
Officiant var komminister Göran Hervén som höll griftetal med
överlåtelsen och valda bibelord och psalm 190 sjöngs varpå
officianten förrättade altartjänst och Fader vår lästes samt
psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmst anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångne och officianten lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade kantorn The sound of silence.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
i Minneslunden, Hvilans kyrkogård, Karlshamn

RUNE CEHLIN
Begravningsakt har förrättats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Rune Cehlin, Svängsta, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Noora Karhuluoma spelade
Andante av A. Hesse varpå Jens U. Nilsson sjöng solosång
Där rosor aldrig dör av L. Gozstonyi och psalm 190 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal med
överlåtelsen och valda bibelord lästes och sedan sjöngs
psalm 249. Officianten förrättade altartjänst och psalm 285 sjöngs
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångne och officianten lyste frid över vilorummet.
Sedan sjöng Jens U. Nilsson solosång Du är för alltid en del utav
mej av L. Berghagen
Som avslutningsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson.
Kistan fördes till familjegraven för gravsättning.

SIVAN PETERSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Sivan Petersson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Anna-Maria Berg spelade Largo
av G.F Händel och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Göran Hervén som höll griftetal och
kantorn sjöng solosång Störst av allt är kärleken av L. Berghagen
varpå officianten förrättade överlåtelsen med valda bibelord
och psalm 201 sjöngs. Sedan förrättade officianten altartjänst med
bön och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångna och officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade kantorn Canon av Pachelbel
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

ARNE OHLSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Arne Ohlsson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Helena Wilhelmsson spelade
Så skimrande var aldrig havet av E. Taube och psalm 200:1-4 sjöngs
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal med
överlåtelsen och bön och psalm 202 sjöngs varpå officianten
förrättade altartjänst med bön och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångne och kantorn sjöng solosång Änglamark av
E. Taube och officianten lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade kantorn Nocturne av E. Taube
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn

ANITA LUNDIN
Borgerlig begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Anita Lundin, Karlshamn vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med How can i keep from singing.
Förrättare var Begravningsentreprenör Jan-Inge Svensson som höll ett personligt
tal över Anitas liv. Därefter följde sången Strövtåg i hembygden och förrättaren
vigde den avlidna till den sista vilan genom att lägga tre röda rosor på kistan
och läste en dikt. De anhöriga och vännerna tog ett sista farväl av den
bortgångna under det att Shepherd monns spelades. Förrättaren läste en dikt och
Green green grass of home spelades. Jan-Inge Svensson läste upp gåvorna som
kommit till fonder och tackade för allt deltagande och de fina blommorna
Som avslutningsmusik spelade El pastor Solotaro.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer senare att
gravsättas på Hvilans kyrkogård

SVEN SVENSSON
Borgerlig begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då Sven Svensson, Karlshamn vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att Joakim Svensson spelade Nocturn på dragspel.
Förrättare var Begravningsentreprenör Jan-Inge Svensson som höll ett personligt
tal över Svens liv. Därefter spelade Joakim Svensson Norelty accordium
Förrättaren vigde den avlidne till den sista vilan genom att lägga tre röda rosor
på kistan och läste en dikt. De anhöriga och vännerna tog ett sista farväl av den
bortgångne och som avslutningsmusik spelades på dragspel Jag har hört om en
stad.
Kistan fördes till familjegraven på Hvilans kyrkogård för gravsättning

ÖSTEN ANDERSSON
Begravningsakt har förrättats i Mörrums kyrka
då stoftet efter Östen Andersson, Ekeberg, Mörrum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att organist Marco Bonacci spelade Tröstevisa
av B. Andersson och psalm 249 sjöngs.
Officiant var pastorsadjunkt Marike Nordström som höll griftetal med
överlåtelsen samt förrättade bön med valda bibelord.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet
Och sedan sjöngs psalm 297 gemensamt.
Som avslutningsmusik spelade organisten What a wonderful world
Stoftet kommer att under eldbeängelse och urnan kommer senare
att gravsättas på Mörrums kyrkogård.

ROSA PERSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Rosa Persson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Helena Wilhelmsson spelade Idas sommarvisa
och psalm 200:1-5 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal med överlåtelsen
samt förrättade bön med valda bibelord och psalm 202 sjöngs
Officianten förrättade altartjänst med Fader Vår som lästes gemensamt
och psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångna och officianten lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
i Minneslunden, Hvilans kyrkogård.

KENNETH PETERSON
Begravningsakt har förrättats i Carl Gustafs kyrka, Karlshamn
då stoftet efter Kenneth Peterson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Helena Wilhelmsson spelade Så skimrande
var aldrig havet av E. Taube och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal med
överlåtelsen varpå hon förrättade altartjänst med bön och psalm 201 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade kantorn Nocturne av E. Taube
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas i
minneslunden, Hvilans kyrkogård, Karlshamn.

THORE ALDERGÅRD
Borgerlig begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Thore Aldergård, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med Blott en dag varpå begravningsentreprenör
Jan-Inge Svensson höll ett personligt tal över Thores liv och därefter
följde sången Där rosor aldrig dör. Förrättaren vigde den avlidne till den
sista vilan genom att lägga tre röda rosor på kistan och läste en dikt.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och Time to say goodbye spelades.
Förrättaren tackade för allt deltagande och för alla vackra blommor
samt för gåvor som sänts till olika fonder. Akten avslutades med
Jag har hört om en stad
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
i Minneslunden, Mjällby kyrkogård.

FOLKE NILSSON
Begravningsakt har förrättats i Mörrums kyrka, då stoftet efter
Folke Nilsson, Norje, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Nina Silander spelade
Pière á Notre-Dame av L.Boëllmann och psalm 249 sjöngs.
Officiant var pastorsadjunkt Marike Nordström som höll griftetal
med överlåtelsen varpå kantorn sjöng solosång Barndomshemmet
Officianten förrättade bibelläsning med bön och psalm 231 sjöngs
sedan sjöng kantorn solosång Inatt jag drömde
När kistan bars ut ur kyrkan spelade kantorn Gammal fäbodpsalm
av O.Lindberg.
Efter gravsättningen tog de närmast anhöriga och vännerna ett
sista farväl av den bortgångne och officianten läste en bön och lyste
frid över vilorummet.

VANJA SVENSSON
Begravningsakt har förrättats i Hällaryds kyrka
då stoftet efter Vanja Svenson, Åryd, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Jag har hört
om en stad av L. Lithell och psalm 197:1-2 sjöngs.
Officiant var komminister Rebecca Bergman som höll griftetal med
överlåtelsen och psalm 248 sjöngs varpå officianten förrättade
altartjänst med bön och Fader vår lästes gemensamt och
psalm 304:1-2 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl
av den bortgångna varpå kantorn sjöng solosång Där rosor aldrig dör
av L. Gozstonyi. Officianten lyste frid över vilorummet.
När de församlade lämnade kyrkan spelade kantorn Tröstevisa av B.Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbgängelse och sedan gravsättas
i Minneslunden, Hällaryds kyrkogård.

SVEN SVENSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Sven Svensson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Ulrika Klüft spelade Nocturne av E. Taube
och psalm 249 sjöngs.
Officiant var pastorsadjunkt Anders Myhrberg som höll griftetal varpå
kantorn sjöng solosång Bred dina vida vingar av L. Sandell-Berg varpå
officianten förrättade överlåtelsen altartjänst med bön.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och sedan sjöngs psalm 297 och officianten lyste frid
över vilorummet varpå psalm 199 sjöngs.
Som avslutningsmusik spelade kantorn Som en bro över mörka vatten
Stoftet kommer att under eldbegängelse och urnan kommer senare att
gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn.

BRITT-MARIE ERIKSSON
Begravningsakt har förrättats i S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg,
då stoftet efter Britt-Marie Eriksson, Sölvesborg, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Cecilia Lind spelade
Som en bro över mörka vatten av Simon/Garfunkel och det spelades
Jag har hört om en stad med Carola Häggkvist och psalm 289 sjöngs.
Officiant var komminister Michael Ivarsson som höll griftetal och
Tänk att få vakna med Carola Häggkvist spelades varpå officianten
förrättade altartjänst med bön och psalm 249 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den bortgångna
och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Time to say goodbye.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas i
Minneslunden, Sölvesborgs kyrkogård.

RUNE APPELQVIST
Begravningsakt har förrättats i Carl Gustafs kyrka, Karlshamn
då stoftet efter Rune Appelqvist, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Mari Sundås spelade Som en
bro över mörka vatten och psalm 197 sjöngs.
Officiant var komminister Rebecca Bergman som höll griftetal med
överlåtelsen och Av längtan till Dej spelades.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och Jag ger dig min morgon spelades
Officianten förrättade altartjänst med bön och psalm 251 sjöngs
varpå officianten lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer senare
att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn.

ANN-MARGRETH KARLSSON
Begravningsakt har förrättats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Ann-Margreth Karlsson, Asarum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Jan Wallin spelade Für Elise
av L. van Beethoven och psalm 197 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal varpå
officianten förrättade altartjänst med bön och psalm 248 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångna och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Pavane av W. Byrd
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas
i Minneslunden, Asarums kyrkogård.

STIG BERGMAN
Begravningsakt har förrätats i Asarums kyrka, då stoftet efter
Stig Bergman, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Jan Wallin spelade
Air av J.S Bach och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister David Sundström Myhrborg som höll
griftetal och psalm 201:1-3 sjöngs varpå officianten förrättade
bön och psalm 297 sjöngs.
Under det att musikdirektören spelade Så skimrande var aldrig havet av E.Taube
tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den bortgångne
och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas på Asarums kyrkogård.

SIGVARD ”GIGGE” ANDERSSON
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn, då stoftet
efter Sigvard ”Gigge” Andersson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Eva Skåre spelade Air av J.S Bach och
psalm 249 sjöngs.
Officiant var pastorsadjunkt Anders Myhrberg som höll griftetal och
Lars Johan Svensson spelade trumpetsolo What a wonderful world
varpå överlåtelsen ägde rum och officianten förrättade bibelläsning
med bön.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och Raise me up spelades på trumpet varpå officianten
lyste frid över vilorummet och psalm 199 sjöngs
Som avslutningsmusik spelade kantorn My way
Stoftet kommer att under eldbegängelse och urnan kommer senare
att gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn.

LEIF NERGÅRD PEDERSEN
Begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn, då stoftet
efter Leif Nergård Pedersen, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att musikdirektör Mari Sundås spelade Amazing
grace och psalm 198 sjöngs.
Officiant var komminister Lena Hervén som höll griftetal och psalm
289 sjöngs varpå officianten förrättade altartjänst med bön och
psalm 297 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av
den bortgångne och officianten läste en bön och lyste frid över
vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade musikdirektören Tröstevisa av B. Andersson
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och urnan kommer
senare att gravsättas i kolumbariet, Hvilans kyrkogård, Karlshamn.

LARS-RUNE JOHANSSON
Begravningsakt har förrättats i Mörrums kyrka, då stoftet efter
Lars-Rune Johansson, Mörrum, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med att kantor Nina Silander spelade Adagio g-moll av Albinoni
och psalm 249 sjöngs.
Officiant var komminister Jennie Chapman som höll griftetal och psalm 198:1-2
sjöngs varpå officianten förrättade altartjänst med bön och psalm 730 sjöngs.
Därefter tog de närmast anhöriga och vännerna ett sista farväl av den
bortgångne och officianten läste en bön och lyste frid över vilorummet.
Som avslutningsmusik spelade kantorn Håll mitt hjärta.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan gravsättas i
Minneslunden, Mörrums kyrkogård

PER OLOF ANDERSSON
Borgerlig begravningsakt har förrättats i Hvilans kapell, Karlshamn
då stoftet efter Per Olof Andersson, Karlshamn, vigdes till den sista vilan.
Akten inleddes med Romans ur Pastoralsvit av L-E Larsson
Borgerlig förrättare var Begravningsentreprenör Jan-Inge Svensson som
höll ett personligt tal över Per Olofs liv varpå Brusa högre lilla å
av Björn J:son Lindh spelades. Förrättaren vigde den bortgångne till den sista
vilan genom att lägga tre röda rosor på kistan. När de närmast anhöriga och
vännerna tog ett sista farväl spelades Time to say goodbye av F.Satori.
Förrättaren läste en dikt och framförde de anhörigas tack för allt deltagande
och alla vackra blommor samt gåvor till fonder. Akten avslutades med
En stund på jorden av Laleh.
Stoftet kommer att undergå eldbegängelse och sedan kommer urnan att
gravsättas på Hvilans kyrkogård, Karlshamn.